Okruzujuce more

Okružujuće more, okean, veliko plavo, čini veliku većinu sveta, dva postojeća kontinenta su odvojena njime, ono ih okružuje sa svih strana. Kontinenti su vrlo udaljeni i dodatno odvojeni pojasom ostrva blizu sredine ploče. Severni kontinent se nešto udaljeniji od pomenutih ostrva.

Pojas oko Centralnih ostva skoro neprekidno je prekrven snažnim olujama i ogromnim talasima, u čijim su vodama živote završili mnogi moreplovci. Oluje su toliko moćne da čak ni leteći stvorovi ne uspevaju da pređu sa jednog na drugi kontinent.

More je vekovima (skoro) nepremostiva prepreka za kontakt između dva kontinenta i prva poznata uspešna ekspedicija stigla je sa Severnog na Južni kontinent 1607. godine. Članovi pomenute ekspedicije nikada nisu ni pokušali da se vrate na sever već su ih samo magijskim putem izvestili o uspehu ekspedicije i nakon toga prekinuli komunikaciju i okrenuli se drugim stvarima. Trgovina, rat ili bilo koji viši način kontakta između kontinenata nikada nije uspostavljen.

Okruzujuce more

The Fall Of Mercektor SerbianPaladin