Mindlein

Reljef:Dolina izmedju dva venca planina. Klima:Umerena,nešto hladnija Uprava:Kralj ratnik(nije psion) sa 3 savetnika(psioni) Stenovništvo:150000 80% pod rasa Ljudi-Mindleinci(svi imaju slabe ili jake psioničke moći). Gradovi:Cleanhor(veliki grad-utvrđenje na moru na jugu) Ekonomija:Pljačkanje Tehmanona,donacije Valtaliona,poljoprivreda,rudnici(gvožđe) Vojska:Moćna flota koja drži stalnu blokadu nad Tehmanonom,psioničke brigade koje vrše upade u [[Tehmanon].

Mindlein

The Fall Of Mercektor SerbianPaladin