Mercektor

Mercektor je najveća država novog kontinenta(Gortobrath) i celog sveta uopste. To je federacija 12 manjih država. Vlast drži država Atreon kao najjača od svih. Kralj Atreona vlada Mercektorom tako što prikuplja dvadesetine prihoda i obaveznu vojsku od svih država(uključujući i svoju). Sve te različite vojske sačinjavaju federacijsku vojsku Mercektora koja se bori za Mercektor i pomaže regionalnim vojskama u slučaju veće potrebe. Svaka država Mercektora je nezavisna u svim unutrašnjim poslovima i vlast u Atreonu se ne meša, osim ukoliko se ne poštuje neko od 2 pravila: 1) Ukoliko se radi na širenju zla 2) Ukoliko se teži tome da se nanese šteta federaciji

Ako vlasti u Atreonu posumnjaju u kršenje nekog od ovih pravila šalju inspektore da provere i zatim se preduzimaju potrebne mere(čak i rat).U slučaju da vojska federacije nije dovoljna da uvede red saziva se sabor vođa pojedinačnih država i one daju vojsku na upravljanje generalima Atreona.Svaka država može, ako želi da istupi iz federacije, ali niko to nije uradio pošto nijedna država sama po sebi ne bi dugo izdržala bez federacijske vojske. Država može i biti izbačena iz federacije na posebnom saboru vođa, to se desilo sa Mindleinom pre 300 godina pošto je ustanovljeno da psionici Mindleina predstavljaju preveliku pretnju slobodi države. Države Mercektora su: 1) Atreon 2) Canubia 3) Stingber 4) Balcost 5) Gladeshir 6) Amadija 7) Adatin 8) Bayhorn 9) Kulsania 10) Lapletion 11) Westguard 12) Strisnaar

Stanovništvo Mercektora je veoma raznovrsno, zavisno od države.Ukupno: Humani 55%, Elfovi 16%(najvise u Lapletionu), Dwarfovi 18%(Adatin, Gladeshir), Half-Elfovi 5%(Lapletion, Atreon), Half-Orci 3%(Westguard), Gnomi 1%(najvise Atreon i Amadia), Halflinzi 1%(najvise Atreon i Amadia), ostali(Orci, Kentauri, Planari, Lizardfolci…) 1%(planari u Atreonu i Lapletionu, Kentauri i Lizardi u Strisnaaru, orci u Westguardu)

Klima takođe veoma varira.Veći deo Mercektora ima umerenu klimu. Westguard, Strisnaar, Kulsania i deo Lapletiona (severna polovina) imaju suptropsku klimu. Planinske države Gladeshir i Adatin imaju planinsku, hladnu klimu.

Priroda Mercektora zavisi od klime i oblasti.

Ekonomija Mercektora se zasniva na obimnoj trgovini između država, proizvođača različitih dobara. Amadija je najveći priozvođeč hrane, Westguard drveta, Adatin i Gladeshir su rudarski centri, Balcost i Bayhorn najviše love ribu…

Mercektor

The Fall Of Mercektor SerbianPaladin