Gortobrath

Politicka Mapa Gortobratha

Gortobrath (ovo je ime koje su mu dali stanovnici Severnog Kontinenta, mada ga njegovi stanovnici zovu “kontinent” ili “Mercast”) je najveci kontinent. Njegov najveci deo pokriva gigantska drzava Mercektor, koja funkcionise kao konfederacija 12 manjih, vrlo raznovrsnih drzava, okupljenih oko centralne drzave, Atreon. Pored Mercektora tu su i:

-Kamator

-Mindlein

-Gronori pustinja

-Valtalion

-Ornost dzungla

-Tauromen

-Tehmanon je odvojeno ogromno ostrvo odmah uz Gortobrath.

Gortobrath

The Fall Of Mercektor SerbianPaladin